Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Rechtspositiebesluit ambtenaren BES (CAO 2021-2023)

Implementatie van de CAO 2021-2023 en afspraken gemaakt in het overleg met de bonden in september 2021. De eerdere aanvulling met een wijziging van art. 51 van het Rpba BES (zodanig, dat het mogelijk is om in bijzondere omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden van het verbod in artikel 51 af te wijken) is weer geschrapt. De uitwerking van dit onderwerp leverde nog te veel discussie op en zal bij een volgende amvb worden meegenomen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012198

Opschrift

Besluit, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES … (nevenwerkzaamheden)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten

Startpagina

Acties

Delen regeling