Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamelwet OCW 2022

Dit wetsvoorstel beoogt zeventien wetten te verbeteren op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en daarnaast enkele wetten op het terrein van andere ministeries, voor zover die samenhang hebben met de voorgestelde technische aanpassingen van de OCW-wetgeving. Het gaat hoofdzakelijk om wetstechnische en redactionele verbeteringen. De wetgevingskwaliteit wordt hierdoor verhoogd. De wijzigingen in dit wetsvoorstel zijn niet omvangrijk of complex en zijn naar verwachting politiek niet omstreden. Het gaat om correcties van verschrijvingen, verwijzingen en andere wetstechnische omissies, wetstechnische verbetering en herformuleringen, alsmede het schrappen van «dode letters».

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris Cultuur en Media
Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Soort regeling Wet
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Cultuur en recreatie | Media
Cultuur en recreatie | Cultuur
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35946
KetenID WGK012200

Opschrift

Wet van 23 februari 2022, houdende wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met hoofdzakelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 2022)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-04-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
14-05-2021 Internetconsultatie (eind)
09-07-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-07-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
11-08-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 18-10-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
15-11-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
26-11-2021 Verslag
07-01-2022 Nota n.a.v. verslag
07-01-2022 Nota van wijziging
03-02-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 15-02-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 35946
22-02-2022 Plenaire behandeling Eerste Kamer
22-02-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 21-03-2022 Bekendmaking stb-2022-116
22-03-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-117
23-03-2022 Inwerkingtreding stb-2022-117
01-04-2022 Inwerkingtreding stb-2022-117
01-07-2022 Inwerkingtreding stb-2022-117
01-08-2022 Inwerkingtreding stb-2022-117
01-09-2022 Inwerkingtreding stb-2022-117
01-01-2023 Inwerkingtreding stb-2022-117

Startpagina

Acties

Delen regeling