Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit grondslag voor afwijkende examinering voor rekenen en keuzedelen en eventueel andere generieke examenonderdelen in verband met de uitbraak van COVID-19

In verband met de gevolgen van de coronacrisis, wordt een grondslag gecreëerd om bij ministeriële regeling mogelijk te maken dat het bevoegd gezag van een mbo-instelling kan besluiten dat studenten geen examen hoeven af te leggen in bepaalde examenonderdelen. Dit kan geregeld worden voor rekenen en de keuzedelen en bij uitzondering voor de overige generieke examenonderdelen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012210

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling