Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Spoorwegwet overwegveiligheid

Voorgesteld wordt om een dwingende publiekrechtelijke aanwijzingsbevoegdheid voor de minister van IenW in de Spoorwegwet op te nemen. Door een aanwijzing te geven kan de minister, niet eerder dan na een zorgvuldige belangenafweging, eenzijdig een verplichting opleggen aan een wegbeheerder of andere rechthebbende ten aanzien van een niet actief beveiligde overweg om maatregelen te treffen die de verkeersveiligheid garanderen. Dit kunnen bijvoorbeeld maatregelen zijn ter zake van de inrichting van de overweg. In zijn meest verstrekkende vorm kan een dergelijke aanwijzing ertoe strekken dat een wegbeheerder een niet actief beveiligde overweg permanent moet afsluiten en afgesloten moet houden. Daarnaast wordt de verplichting voorgesteld dat eenieder er zorg voor draagt dat (land)hekken bij een particuliere overweg, indien deze aanwezig zijn, gesloten zijn nadat die overweg gepasseerd is. Voorkomen moet worden dat onbevoegden en vee onbelemmerd de spoorweg kunnen betreden. Afsluiting van deze overwegen is van belang om de veiligheid en beschikbaarheid van het spoor te kunnen waarborgen. Door middel van de verplichting tot sluiting van (land)hekken kan de minister handhavend optreden ten aanzien van particuliere overwegen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK012218

Opschrift

Wijziging van de Spoorwegwet ten behoeve van de overwegveiligheid

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-07-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling