Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Tuchtrechtbesluit BIG in verband met het terugbrengen van het aantal regionale tuchtcolleges van vijf naar drie

De tuchtrechtspraak in het kader van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg wordt in eerste aanleg uitgeoefend door regionale tuchtcolleges. Met de Wet van 22 december 2021 tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen (Stb. 2022, 15) is het aantal regionale tuchtcolleges teruggebracht van vijf naar drie. Dit besluit strekt tot wijziging het Tuchtrechtbesluit BIG om de samenstelling van de rechtsgebieden van de drie ‘nieuwe’ regionale tuchtcolleges vast te leggen en het stelt enkele daarmee samenhangende regels vast.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012230

Opschrift

Besluit houdende wijziging van het Tuchtrechtbesluit BIG in verband met het terugbrengen van het aantal regionale tuchtcolleges van vijf naar drie

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 28-01-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 31-01-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-02-2022 Advies Raad van State uitgebracht
24-02-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 01-03-2022 Bekendmaking stb-2022-97
01-04-2022 Inwerkingtreding stb-2022-98
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling