Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Experimentenbesluit bijhouding BRP

In dit besluit worden regels opgenomen met betrekking tot twee experimenten. (1) Het eerste experiment heeft als doel de bijhouding van gegevens over niet-ingezetenen in de basisregistratie personen uit te breiden. In concreto wordt in dit besluit een aantal colleges van B&W van gemeenten aangewezen die bevoegd zijn om de minister van BZK opgave te doen van tijdelijke verblijfsadressen van niet-ingezetenen, waarbij voorwaarden worden gesteld aan die opgave. (2) Het tweede experiment heeft als doel dat het college van B&W een kennisgeving verzendt aan de ingeschrevene op een woonadres ingeval van een nieuwe inschrijving op dat adres. Deze twee experimenten vinden plaats op grond van artikel 4.16a van de Wet BRP. Met de regels in dit besluit wordt tijdelijk afgeweken van de Wet BRP.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris BZK
Soort regeling Amvb
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Bestuur | Rijksoverheid
Bestuur | Gemeenten
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK012245

Opschrift

Besluit van [datum], houdende regels waarmee tijdelijk wordt afgeweken van de Wet basisregistratie personen in het kader van een experiment met uitbreiding van de bijhouding van gegevens over niet-ingezetenen in de basisregistratie personen, alsmede van een experiment met het informeren van ingeschrevenen op het woonadres over de inschrijvingen op dat adres (Besluit experimenten bijhouding basisregistratie personen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-12-2021 Internetconsultatie (start)
20-12-2021 Internetconsultatie (start)
31-01-2022 Internetconsultatie (eind)
08-07-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 14-07-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
05-10-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
20-03-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
22-06-2023 Advies Raad van State uitgebracht
15-09-2023 Bekrachtiging
Bekendmaking 27-09-2023 Bekendmaking stb-2023-309
27-09-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-310
01-10-2023 Inwerkingtreding stb-2023-310

Startpagina

Acties

Delen regeling