Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen ivm nadere uitwerking aard, eigenschappen en samenstelling van afvalstoffen/ZZS

Met dit wijzigingsbesluit wordt het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen uitgebreid met een bepaling die bedrijven die zich van afvalstoffen ontdoen (ontdoeners) verplicht om aan de ontvangers van die afvalstoffen ten minste de naam te verstrekken van de zeer zorgwekkende stoffen die genoemd staan in de omgevingsvergunning van de ontdoener en in de informatie die op grond van artikel 2.4, derde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer / artikel 5.23 van het Besluit activiteiten leefomgeving door hem is verstrekt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012255

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in verband met het toevoegen van informatie over zeer zorgwekkende stoffen aan de omschrijving van aard, eigenschappen en samenstelling van afvalstoffen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 27-09-2022 Internetconsultatie (start)
08-11-2022 Internetconsultatie (eind)
08-11-2022 Internetconsultatie (eind)
17-03-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 01-04-2023 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
01-06-2023 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
18-07-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
19-10-2023 Advies Raad van State uitgebracht
01-04-2024 Bekrachtiging
Bekendmaking 01-04-2024 Nahang Eerste en Tweede Kamer (start)
30-04-2024 Bekendmaking stb-2024-118
01-05-2024 Nahang Eerste en Tweede Kamer (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling