Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang in verband met het stellen van eisen aan de kwaliteit van de ouderparticipatiecrèches en de op te nemen gegevens in het landelijk register kinderopvang

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK012257

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-12-2020 Internetconsultatie (eind)
16-11-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
22-01-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 02-03-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
24-03-2021 Advies Raad van State uitgebracht
18-05-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 02-06-2021 Bekendmaking stb-2021-245
02-09-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
01-07-2021 Inwerkingtreding stb-2021-246

Startpagina

Acties

Delen regeling