Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 en het Financieel besluit handelsregister 2014 ivm inschrijving van onderdelen van de Staat en codificatie inputfinanciering

Deze amvb bevat een uitwerking van twee delegatiegronden in de wijziging van de Handelsregisterwet (Stb. 2019, 280) die betrekking hebben op de codificatie van het stelsel van inputfinanciering en op de mogelijkheid tot inschrijving in het handelsregister van onderdelen van de publierechtelijke rechtspersoon de Staat der Nederlanden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris EZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012263

Opschrift

Besluit van ……… , houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 en het Financieel besluit handelsregister 2014 in verband met de inschrijving van onderdelen van de Staat der Nederlanden in het handelsregister en de codificatie van het stelsel van inputfinanciering voor overheidsoganen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling