Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling Regeling geurhinder en veehouderij

In de Regeling geurhinder en veehouderij is op dit moment het rekenmodel V-stacks vergunning 2010 voorgeschreven. Bij de wijziging wordt het rekenmodel V-stacks vergunning 2020 voorgeschreven. Dit betreft een geactualiseerde versie van het eerder opgenomen rekenmodel.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012292

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van , nr. IENW/BSK-2020/……, tot wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij in verband met de aanpassing van het voorgeschreven rekenmodel

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 11-03-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling