Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Drinkwaterbesluit (verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters)

Deze wijziging van het Drinkwaterbesluit (Dwb) bevat technische verduidelijkingen van de regels voor signaleringsparameters voor drinkwater en voor oppervlaktewater waarmee drinkwater wordt bereid. Dit betreft de artikelen 13, 13a (nieuw), 22, 28, 29 en 30 van het Dwb. Deze wijzigingen hangen samen met soortgelijke wijzigingen ingevolge het wetsvoorstel tot wijziging van de Drinkwaterwet (verlenging van het tijdvak voor de vermogenskostenvoet en het aandeel eigen vermogen van drinkwaterbedrijven en verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters) (Kamerstukken II, PM).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012293

Opschrift

wijziging van het Drinkwaterbesluit (verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 26-11-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 07-02-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
17-02-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
23-03-2022 Advies Raad van State uitgebracht
13-04-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 25-04-2022 Bekendmaking stb-2022-158
29-04-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
10-06-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-217
01-07-2022 Inwerkingtreding stb-2022-217
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling