Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling bodemkwaliteit 2021

Deze regeling bevat regels over het verlenen van milieuverklaringen bodemkwaliteit en het daaraan voorafgaande onderzoek, wijst werkzaamheden aan waarvoor bedrijven over een erkenning van de minister van I en W moeten beschikken om ze te mogen verrichten, evenals de normdocumenten waaraan moet worden voldaan om te worden erkend en waaraan na erkenning bij de uitoefening van de werkzaamheden moet worden voldaan. De Regeling bodemkwaliteit 2021 komt inhoudelijk overeen met de huidige Regeling bodemkwaliteit, maar moet redactioneel worden aangepast in verband met de komst van de Omgevingswet en uitvoeringsregelgeving op grond van die wet. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de hele regeling in haar geheel opnieuw te redigeren en verduidelijken, omdat uit een eerdere evaluatie is gebleken dat de huidige regeling als ingewikkeld en moeilijk leesbaar wordt ervaren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012336

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-03-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
15-05-2021 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling