Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten

Dit voorstel strekt tot implementatie van de Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG. De Richtlijn vereist naast invoering van een collectieve schadevergoedingsactie voor consumenten (in brede zin) ook een procedure voor de aanwijzing van organisaties voor het voeren collectieve acties in een andere lidstaat en een regeling voor de financiering van collectieve acties/organisaties.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Minister EZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 36034
KetenID WGK012351

Opschrift

Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de omzetting van Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG (PbEU 2020, L 409) (Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
01-05-2021 Internetconsultatie (start)
31-05-2021 Internetconsultatie (eind)
01-07-2021 Implementatieschema EU-richtlijn
15-10-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 20-10-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
15-12-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 15-02-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
04-04-2022 Verslag
25-04-2022 Nota n.a.v. verslag
18-05-2022 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
25-05-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 04-07-2022 Voorlopig verslag
03-10-2022 Memorie van antwoord
18-10-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
01-11-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 23-11-2022 Bekendmaking stb-2022-459
25-06-2023 Inwerkingtreding stb-2022-459

Startpagina

Acties

Delen regeling