Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatie Richtlijn representatieve acties

Dit voorstel strekt tot implementatie van de Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG. De Richtlijn vereist naast invoering van een collectieve schadevergoedingsactie voor consumenten (in brede zin) ook een procedure voor de aanwijzing van organisaties voor het voeren collectieve acties in een andere lidstaat en een regeling voor de financiering van collectieve acties/organisaties.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Minister EZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK012351

Opschrift

Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG. (Implementatiewet representatieve acties)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2020/1828
01-07-2021 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2020/1828
01-05-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
31-05-2021 Internetconsultatie (eind)
15-10-2021 Ministerraad akkoord
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling