Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met regels over de bewapening en uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren

Dit wetsvoorstel creëert een wettelijke grondslag op basis waarvan bij of krachtens amvb regels worden gesteld over de bewapening en uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). De regels over dit onderwerp zijn thans vastgelegd in beleidsregels en dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat deze regels op een hoger regelgevingsniveau, gelijk aan het niveau waarop deze onderwerpen voor de politie zijn geregeld, kunnen worden vastgelegd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK012353

Opschrift

Wet van [datum] tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met regels over de bewapening en uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-09-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
16-11-2021 Internetconsultatie (eind)
16-11-2021 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling