Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het RVV 1990 in verband met de voorwaarden en overgangsbepalingen van nul-emissiezones

Dit besluit wijzigt het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ten behoeve van een geharmoniseerd systeem van nul-emissiezones (ook wel zero-emissiezones genoemd) voor bedrijfsauto’s (ook wel bestelauto’s genoemd) en vrachtauto’s. Het besluit voorziet in een overgangsregeling en stelt de vrijstellingen en ontheffingen vast met een landelijke werkingssfeer.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012354

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-01-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
15-02-2021 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling