Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit Wfsv kleine aanpassingen berekening premie Werkhervattingskas

In artikel 2.18 van het Besluit Wfsv wordt de berekening van de premie voor de werkhervattingskas (whk) gewijzigd in het geval dat UWV de kosten van de WGA- of ZW-uitkering kan verhalen op een derde. De huidige regeling stuit op uitvoeringsproblemen, waardoor aanpassing noodzakelijk is.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012360

Opschrift

Wijziging Besluit Wfsv in verband met enkele aanpassingen van de berekeningsmethodiek van de premie voor de werkhervattingslas

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-05-2021 Internetconsultatie (eind)
09-07-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-07-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
11-08-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 08-10-2021 Bekendmaking stb-2021-457
09-10-2021 Inwerkingtreding stb-2021-457
11-10-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling