Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit houdende wijziging van enkele besluiten ter implementatie van de EU-richtlijn hernieuwbare energie en enkele andere wijzigingen

Dit besluit strekt tot implementatie van de richtlijn 2018/2001/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (PbEU, L 328) (hierna: de richtlijn). Ter implementatie van de artikelen 29 en 30 met betrekking tot de duurzaamheid van biomassa wordt het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (hierna: besluit SDEK) gewijzigd. Ter implementatie van artikel 24, eerste lid, van de richtlijn, met betrekking tot de informatievoorziening aan eindgebruikers over de energieprestaties van en het aandeel hernieuwbare energie in hun stadsverwarmings- en koelingssystemen, wordt het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie (hierna: besluit factuur) gewijzigd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris EZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK012445

Opschrift

Besluit houdende wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie en enkele andere besluiten ter implementatie van de EU-richtlijn hernieuwbare energie (Besluit implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling