Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet publieke gezondheid ivm verduidelijking grondslag

Het tijdelijke artikel 58p, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid, per 1 december 2020 in werking getreden via de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, biedt een tijdelijke mogelijkheid om bij ministeriële regeling regels te stellen over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer. Doel van dit wetsvoorstel is het verduidelijken van deze wettelijke grondslag met betrekking tot de verplichte negatieve testuitslag. Het wetsvoorstel laat de werking van het geldend recht onveranderd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Minister JenV
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35695
KetenID WGK012463

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-01-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 05-01-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
06-01-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 06-01-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
07-01-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
07-01-2021 Plenaire behandeling Tweede Kamer
Eerste Kamer 08-01-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
08-01-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
08-01-2021 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 08-01-2021 Bekendmaking stb-2021-3
09-01-2021 Inwerkingtreding stb-2021-3
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling