Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet

Het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet wordt op enkele punten gewijzigd. Er worden enkele wijzigingen en verduidelijkingen aangebracht in de vergoedingensystematiek en de reikwijdte van het besluit wordt uitgebreid naar Caribisch Nederland.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris EZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012465

Opschrift

Besluit van ……… tot wijziging van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet in verband met een wijziging van de vergoedingensystematiek en een uitbreiding van de reikwijdte van het besluit

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 04-07-2021 Internetconsultatie (start)
02-08-2021 Internetconsultatie (eind)
15-10-2021 Ministerraad akkoord
Bekendmaking 01-01-2022 Inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling