Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit politiegegevens ivm implementatie Rl 2019/1153

Deze wijziging van het Besluit politiegegevens is ter implementatie van richtlijn 2019/1153. Het doel van de richtlijn is de veiligheid te vergroten, de vervolging van financiële delicten te verbeteren, het witwassen van geld te bestrijden en fiscale misdrijven te voorkomen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK012535

Opschrift

Opschrift Wijziging van het Besluit politiegegevens in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1153 tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten, en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2019/1153
11-03-2022 Ministerraad akkoord
20-06-2022 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2019/1153
Raad van State 25-03-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
18-05-2022 Advies Raad van State uitgebracht
14-06-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 20-06-2022 Bekendmaking stb-2022-240
01-07-2022 Inwerkingtreding stb-2022-240
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling