Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit bekostiging WPO 20xx

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Amvb
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK012545

Opschrift

Besluit van … houdende voorschriften inzake de bekostiging voor scholen voor primair onderwijs (Besluit bekostiging WPO 20xx)

Opmerking

ID12545 (Besluit bekostiging WPO 20xx), ID12546 (Besluit bekostiging WEC 20xx), ID12547 (Besluit bekostiging WPO BES 20xx) en ID12549 (Inrichtingsbesluit WPO) hangen allen samen met de wet vereenvoudiging bekostiging po (ID7139; Kamerstukken 35605).

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-03-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
08-03-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
05-04-2021 Internetconsultatie (eind)
25-06-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 28-06-2021 Voorhang start Tweede Kamer
16-09-2021 Voorhang einde Eerste Kamer
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling