Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit bekostiging WEC 2022

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Soort regeling Amvb
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK012546

Opschrift

Besluit van 9 december 2021 houdende voorschriften inzake berekening, toekenning en het beheer van de bekostiging voor scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Besluit bekostiging WEC 2022)

Opmerking

ID12545 (Besluit bekostiging WPO 2022), ID12546 (Besluit bekostiging WEC 2022), ID12547 (Besluit bekostiging WPO BES 2022) en ID12549 (Inrichtingsbesluit WPO) hangen allen samen met de wet vereenvoudiging bekostiging po (ID7139; Kamerstukken 35605, Stb. 2021, 171).

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-03-2021 Internetconsultatie (start)
05-04-2021 Internetconsultatie (eind)
25-06-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 28-06-2021 Voorhang start Tweede Kamer
16-09-2021 Voorhang einde Eerste Kamer
28-09-2021 Voorhang einde Tweede Kamer
04-10-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-11-2021 Advies Raad van State uitgebracht
07-12-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 15-12-2021 Nahang start Tweede Kamer
04-01-2022 Bekendmaking stb-2022-5
04-01-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
31-01-2022 Nahang einde Tweede Kamer
16-03-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-114
01-04-2022 Inwerkingtreding stb-2022-114
01-08-2022 Inwerkingtreding stb-2022-114
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling