Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Experimentenbesluit regie op gegevens BRP

In dit besluit worden regels opgenomen met betrekking tot een experiment in het kader van uitbreiding van de rechten van burgers ten aanzien van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, te weten aan SILA. Zulks op grond van artikel 4.16a van de Wet BRP. Met deze regels wordt tijdelijk afgeweken van de Wet BRP. Dit besluit vloeit voort uit het regeerakkoord 2017-2021 en sluit aan bij het coalitieakkoord 2021-2025.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK012556

Opschrift

Besluit van [datum], houdende regels waarmee tijdelijk wordt afgeweken van de Wet basisregistratie personen in het kader van een experiment met uitbreiding van de rechten van burgers ten aanzien van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen (Besluit experiment regie op gegevens basisregistratie personen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-04-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
05-04-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling