Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling tarieven transportsectoren

Met deze regeling wordt een nieuw tarievenstelsel voor vergunning- en dienstverlening in de transportsector gerealiseerd. De verschillende tariefregelingen voor de transportsectoren (luchtvaart, binnenvaart, zeevaart, railvervoer en wegvervoer) worden teruggebracht naar één integrale tariefregeling. Met het terugbrengen van het aantal tariefregelingen wordt het tarievenstelsel eenvoudiger en meer uniform. Daarnaast wordt de tariefhoogte van de door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verstrekte vergunningen aangepast aan de ontwikkeling van de kosten van vergunningverlening.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012562

Opschrift

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van , nr. IENW/BSK- , houdende vaststelling van de tarieven transportsectoren (Regeling tarieven transportsectoren)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 18-10-2022 Internetconsultatie (start)
15-11-2022 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 27-12-2022 Bekendmaking stcrt-2022-33438
01-01-2023 Inwerkingtreding stcrt-2023-33438

Startpagina

Acties

Delen regeling