Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond ivm uitbreiding bronhouders

Dit wetsvoorstel strekt tot een wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (hierna: Wet Bro) opdat ook drinkwaterbedrijven worden aangewezen als leverancier van gegevens van de Basisregistratie Ondergrond. In de vigerende Wet Bro is een dergelijke verplichting uitsluitend opgelegd aan bestuursorganen. Bij de implementatie van de BRO is gebleken dat met name in het domein grondwatermonitoring de gezamenlijke bestuursorganen aanzienlijk minder gegevens over de binnen dat domein vallende registratieobjecten beschikbaar hebben dan was verwacht. Dat betreft vooral grondwaterstanden en de bijbehorende grondwaternetten. Met name de drinkwatersector beschikt over veel gegevens uit dit domein. Om die reden wordt in dit wetsvoorstel voorgesteld om de drinkwaterbedrijven toe te voegen als bronhouders.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK012601

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-04-2023 Internetconsultatie (start)
26-05-2023 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 08-12-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
07-02-2024 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling