Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19

Deze regeling heeft tot doel subsidie te verstrekken voor activiteiten van detailhandelaren en vuurwerkbedrijven in verband met het tijdelijk vuurwerkverbod vanwege COVID-19.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012616

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van <…> tot vaststelling van een tijdelijke subsidieregeling voor activiteiten van detailhandelaren die vuurwerk verkopen en vuurwerkbedrijven in verband met een tijdelijk vuurwerkverbod vanwege COVID-19 (Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19).

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-02-2021 Internetconsultatie (start)
14-03-2021 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 19-05-2021 Bekendmaking stcrt-2021-23715
21-05-2021 Inwerkingtreding stcrt-2021-23715

Startpagina

Acties

Delen regeling