Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen

Dit besluit vult het Besluit activiteiten leefomgeving aan met regels over het verzegelen van de afvoerleiding van een toilet op een pleziervaartuig. Er geldt sinds 2009 een verbod tot het lozen van ongezuiverd toiletwater vanaf pleziervaartuigen, door het verplichten van verzegeling wordt dit beter handhaafbaar.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012633

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de verzegeling van de afvoerleiding van een toilet op een pleziervaartuig

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-06-2021 Internetconsultatie (start)
03-09-2021 Internetconsultatie (eind)
04-11-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-11-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
23-03-2023 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
12-04-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
02-05-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
01-06-2023 Advies Raad van State uitgebracht

Startpagina

Acties

Delen regeling