Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijziging van het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017 in verband met aanpassing verrekeningssystematiek

De ministeries van IenW en EZK bereiden een wijziging voor van het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017 (Bels). Directe aanleiding is de impact van COVID-19 op het vliegverkeer op Schiphol. De aanpassing maakt het mogelijk om als gevolg van onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden af te wijken van de wijze van verrekening, zoals beschreven in artikel 20 van het Bels. Door de aanpassing kunnen verrekeningen één jaar worden opgeschort en flexibeler over drie jaren worden verdeeld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012642

Opschrift

besluit tot de wijziging van het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017 in verband met de aanpassing verrekeningssystematiek voor uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-03-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
29-03-2021 Internetconsultatie (eind)
28-05-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 30-06-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
30-06-2021 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
30-06-2021 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
14-07-2021 Advies Raad van State uitgebracht
31-08-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 02-09-2021 Bekendmaking stb-2021-417
02-09-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
03-09-2021 Inwerkingtreding stb-2021-417
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling