Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen

Met deze wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) worden de tijdelijke bepalingen in hoofdstuk Va van die wet uitgebreid met de mogelijkheid om bij het treffen van maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 regels te kunnen stellen over het tonen van een coronatoegangsbewijs waaruit blijkt of er op het moment van afname van de test een besmetting was met het coronavirus SARS-CoV-2.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35807
KetenID WGK012653

Opschrift

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-03-2021 Internetconsultatie (start)
15-03-2021 Internetconsultatie (eind)
26-03-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 26-03-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
12-04-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 16-04-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
22-04-2021 Verslag
23-04-2021 Nota n.a.v. verslag
28-04-2021 Nader verslag
30-04-2021 Nota n.a.v. nader verslag
06-05-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
06-05-2021 Wetgevingsoverleg
11-05-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
11-05-2021 Plenaire behandeling Tweede Kamer
Eerste Kamer 20-05-2021 Voorlopig verslag
21-05-2021 Nota n.a.v. Verslag
25-05-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
25-05-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
25-05-2021 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 31-05-2021 Bekendmaking stb-2021-240
31-05-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-241
01-06-2021 Inwerkingtreding stb-2021-241

Startpagina

Acties

Delen regeling