Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging regeling Bouwbesluit 2012 (regeling kwaliteitsborging bouwen)

In de regeling kwaliteitsborging voor het bouwen (Rkb) wordt geregeld: • de opleidingseisen van de kwaliteitsborger; • de administratieve organisatie van de kwaliteitsborger: • de bewaarplicht van de kwaliteitsborger; • de informatieplicht kwaliteitsborger - instrumentaanbieder; • het formulier voor de verklaring van de kwaliteitsborger; • de verdeelsleutel voor de jaarlijkse bijdrage.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012658

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-10-2021 Internetconsultatie (eind)
25-11-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
23-12-2021 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 21-04-2022 Bekendmaking stcrt-2022-10958
22-04-2022 Inwerkingtreding stcrt-2022-10958

Startpagina

Acties

Delen regeling