Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling stikstofreductie en natuurverbetering

Wijziging Regeling natuurbescherming en Omgevingsregeling: aanwijzing van AERIUS Monitor als applicatie voor het monitoren van de omgevingswaarden voor stikstofdepositie, en introductie aanvraagvereiste omgevingsvergunning voor bouwactiviteit: maatregelen beschrijven om de emissie van stikstof tijdens de bouw te beperken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister LNV
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012704

Opschrift

Regeling van de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van [datum], nr. WJZ/ 21068728, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (stikstofreductie en natuurverbetering)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-04-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
23-05-2021 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 12-07-2021 Bekendmaking stcrt-2021-35025
13-07-2021 Inwerkingtreding stcrt-2021-35025

Startpagina

Acties

Delen regeling