Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit diergezondheid i.v.m. diergezondheidsheffing 2022

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister LNV
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012827

Opschrift

Besluit van ……… tot wijziging van het Besluit diergezondheid in verband met het overhevelen van het Besluit diergezondheidsheffing naar het Besluit diergezondheid en de vaststelling van de tarieven van de diergezondheidsheffing voor 2022

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 26-04-2021 Internetconsultatie (start)
27-05-2021 Internetconsultatie (eind)
12-07-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 14-07-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
25-08-2021 Advies Raad van State uitgebracht
05-10-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 22-10-2021 Bekendmaking stb-2021-492
01-01-2022 Inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling