Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van enkele besluiten i.v.m. de evaluatie van de Politiewet 2012

Dit besluit bevat wijzigingen van enkele besluiten die voortvloeien uit de kabinetsreactie op het eindrapport van de Commissie Evaluatie Politiewet 2012 (hierna de kabinetsreactie). Een deel van de benodigde aanpassingen vereist wijziging van de Politiewet 2012, waartoe een wetsvoorstel inmiddels is ingediend (Kamerstukken II 2020/21, 35759, nr. 2). Een wijziging waarin dat wetsvoorstel voorziet betreft aanpassingen in de voorbereiding van de zogeheten jaarstukken van de politie. Het onderhavige besluit voorziet in de benodigde aanpassingen van het Besluit beheer politie en het Besluit financieel beheer politie op dit terrein. Het onderhavige besluit voorziet daarnaast in de voor inwerkingtreding van het wetsvoorstel benodigde wetstechnische aanpassingen en enkele (grotendeels met deze onderwerpen verband houdende) wijzigingen van ondergeschikte aard.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK012843

Opschrift

Wijziging van enkele besluiten in verband met aanpassingen die volgen uit de evaluatie van de Politiewet 2012

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-12-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
08-02-2022 Internetconsultatie (eind)
24-06-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-07-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling