Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op de Nederlandse Sportraad

De wet voorziet in de instelling van de Nederlandse Sportraad als een vast college van advies op het terrein van sport en bewegen en maatschappelijke vraagstukken in relatie tot sport en bewegen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Langdurige Zorg en Sport
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35983
KetenID WGK012885

Opschrift

Wet houdende instelling van een vast college van advies op het terrein van sport en bewegen, en maatschappelijke vraagstukken in relatie tot sport en bewegen (Wet op de Nederlandse Sportraad)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 02-07-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 08-07-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
15-09-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 02-12-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
14-01-2022 Verslag
07-03-2022 Nota n.a.v. verslag
23-03-2022 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
18-05-2022 Plenaire behandeling Tweede Kamer
24-05-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 05-07-2022 Voorlopig verslag
01-09-2022 Memorie van antwoord
13-09-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
27-09-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 14-10-2022 Bekendmaking stb-2022-390
02-11-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-442
01-01-2023 Inwerkingtreding stb-2022-442

Startpagina

Acties

Delen regeling