Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit alfabetische rangschikking begripsbepalingen WEB

Artikel 1.1.1. van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) wordt gewijzigd met de Wet van … tot wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met hoofdzakelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20##). Met de wijziging worden de begrippen in dit artikel in alfabetische volgorde geplaatst. Als gevolg van deze wijziging moeten verwijzingen naar de specifieke onderdelen van artikel 1.1.1 van de WEB worden aangepast in verschillende besluiten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012923

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-07-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
30-08-2021 Internetconsultatie (eind)
19-11-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 25-11-2021 Voorhang start Tweede Kamer
29-11-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
19-01-2022 Voorhang einde Tweede Kamer
19-01-2022 Voorhang einde Eerste Kamer
03-02-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-02-2022 Advies Raad van State uitgebracht
03-05-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 18-05-2022 Bekendmaking stb-2022-184
01-08-2022 Inwerkingtreding stb-2022-184
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling