Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Kiesbesluit, houdende vaststelling van nadere regels over de programmatuur die bij verkiezingen wordt gebruikt ten behoeve van de vaststelling van de verkiezingsuitslag

Deze amvb strekt ter uitvoering van de Wet programmatuur verkiezingsuitslagen. Met dat wetsvoorstel wordt voorgesteld in de Kieswet en daarop gebaseerde regelgeving een integrale regeling op te nemen over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Kiesraad, gemeenten en waterschappen omtrent het beheer, de beveiliging en het gebruik van de programmatuur voor de berekening en de vaststelling van de verkiezingsuitslag en van de vereisten hiervoor.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012929

Opschrift

Wijziging van het Kiesbesluit, houdende vaststelling van nadere regels over de programmatuur die bij de verkiezingen wordt gebruikt ten behoeve van de vaststelling van de verkiezingsuitslag (Besluit programmatuur verkiezingsuitslagen)

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 04-07-2022 Internetconsultatie (start)
01-09-2022 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling