Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met gegevensverstrekking tussen DUO en RVO

Het besluit biedt de grondslag voor gegevensverstrekkingen van basisgegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: SZW) voor de uitvoering van subsidieregelingen, meer specifiek de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg . Het betreft gegevens uit het register onderwijsdeelnemers die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke taken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Medeondertekenaar(s) Minister OCW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012935

Opschrift

tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met de uitbreiding van de gegevensverstrekking uit het register onderwijsdeelnemers ten behoeve van de uitvoering van wettelijke taken door RVO

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-09-2021 Internetconsultatie (start)
27-10-2021 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling