Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten 2022-2027

De subsidieregeling heeft als doel het ondersteunen van bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van het bedrijfsleven. Samenwerking in de veiligheidsketen moet bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen. Op grond van de subsidieregeling kan aan brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden waaraan onder meer enkele ondernemingen deelnemen, voor verschillende projecten die zien op het versterken van de omgevingsveiligheid subsidie worden verstrekt. Daarnaast kan subsidie worden verstrekt aan zogenaamde kmo's voor het inwinnen van een extern advies over het versterken van de omgevingsveiligheid.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012966

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van , nr. IENW/BSK-, houdende vaststelling van regels voor subsidiëring van initiatieven die bijdragen aan het versterken van de omgevingsveiligheid ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen en risicovolle processen 2022-2027 (Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten 2022-2027)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-07-2021 Internetconsultatie (start)
10-09-2021 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 04-02-2022 Bekendmaking stcrt-2022-3244
05-02-2022 Inwerkingtreding stcrt-2022-3244

Startpagina

Acties

Delen regeling