Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Middels brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 21 mei 2021 aan de Tweede Kamer is aangekondigd dat er een wetsvoorstel wordt voorbereid waarin analyse en coördinatietaken op het terrein van de nationale veiligheid en terrorismebestrijding worden vastgelegd en de daarmee gepaard gaande verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens. Bijgaand voorstel dient ter uitvoering hiervan.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35958
KetenID WGK012972

Opschrift

Regels ten behoeve van de verwerking persoonsgegevens in het kader van de coördinatie en analyse op het terrein van terrorismebestrijding en bescherming van de nationale veiligheid in verband met het verhogen van de weerbaarheid van de samenleving (Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-06-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
30-06-2021 Internetconsultatie (eind)
09-07-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-07-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
02-09-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 09-11-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
24-01-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
11-04-2022 Verslag
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling