Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet drempelverlaging omgangsverzoeken grootouders

De aanleiding voor dit wetsvoorstel is de motie van de leden Van Toorenburg, Van den Berge, Van der Staaij, Kuiken, Van der Graaf en Krol (TK 2020-2021 31265, nr. 87) waarin de regering wordt verzocht om een wetsvoorstel ter verlaging van de drempel voor grootouders om tot omgang te kunnen verzoeken. De motie verwijst naar de aanbevelingen in het onderzoek dat in opdracht van het WODC is uitgevoerd door het Verwey-Jonker instituut (zie Omgang tussen grootouders en kleinkinderen, WODC 2020).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK012974

Opschrift

Wetsvoorstel drempelverlaging omgangsverzoeken grootouders

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-07-2022 Internetconsultatie (start)
01-09-2022 Internetconsultatie (eind)
09-02-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 13-02-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-02-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
06-04-2023 Advies Raad van State uitgebracht

Startpagina

Acties

Delen regeling