Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Versterken positie ouders en leerlingen

Het wetsvoorstel beoogt de rechtspositie van ouders en leerlingen te versterken door 1) leerlingen die extra ondersteuning behoeven in de gelegenheid te stellen hun mening naar voren te brengen in de besluitvorming omtrent het ontwikkelingsperspectief 2) het schoolondersteuningsprofiel op te nemen in de schoolgids en 3) samenwerkingsverbanden te verplichten een ouder- en jeugdsteunpunt op te richten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36443
KetenID WGK012977

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-07-2022 Internetconsultatie (start)
29-09-2022 Internetconsultatie (eind)
31-03-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 06-04-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
13-07-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Tweede Kamer 03-10-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
10-11-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
15-12-2023 Verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling