Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

Het wetsvoorstel beoogt de rechtspositie van ouders en leerlingen te versterken door 1) leerlingen die extra ondersteuning behoeven in de gelegenheid te stellen hun mening naar voren te brengen in de besluitvorming omtrent het ontwikkelingsperspectief 2) het schoolondersteuningsprofiel op te nemen in de schoolgids en 3) samenwerkingsverbanden te verplichten een ouder- en jeugdsteunpunt op te richten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Soort regeling Wet
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36443
KetenID WGK012977

Opschrift

Wet van 22 mei 2024 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het versterken van de positie van leerlingen die extra ondersteuning behoeven en hun ouders (Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-07-2022 Internetconsultatie (start)
29-09-2022 Internetconsultatie (eind)
31-03-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 06-04-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
13-07-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Tweede Kamer 03-10-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
10-11-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
15-12-2023 Verslag
07-03-2024 Nota n.a.v. verslag
22-04-2024 Plenaire behandeling Tweede Kamer
24-04-2024 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 15-05-2024 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
21-05-2024 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 17-06-2024 Bekendmaking stb-2024-165

Startpagina

Acties

Delen regeling