Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (doxing)

Het wetsvoorstel strekt ertoe doxing strafbaar te stellen. Bij doxing gaat het om het verschaffen of verspreiden van identificerende persoonsgegevens om een ander vrees aan te jagen of aan te doen jagen. Hoewel doxing vooraf kan gaan aan gedragingen die reeds strafbaar zijn, is doxing op dit moment niet strafbaar.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36171
KetenID WGK012988

Opschrift

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met het strafbaar stellen van doxing

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-07-2021 Internetconsultatie (start)
30-08-2021 Internetconsultatie (eind)
18-02-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 24-02-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
04-05-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 08-07-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
02-09-2022 Verslag
04-11-2022 Nota n.a.v. verslag
02-02-2023 Plenaire behandeling Tweede Kamer
07-02-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 21-03-2023 Voorlopig verslag
31-05-2023 Memorie van antwoord
20-06-2023 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
Bekendmaking 28-07-2023 Bekendmaking stb-2023-274
30-08-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-280
01-01-2024 Inwerkingtreding stb-2023-280

Startpagina

Acties

Delen regeling