Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit rapportage man-vrouwverhouding in het bestuursverslag van grote naamloze en besloten vennootschappen

Op grond van artikel 2:391 lid 5 BW zijn in het Besluit inhoud bestuursverslag nadere voorschriften gesteld omtrent de inhoud van het bestuursverslag. Het besluit wordt aangepast in lijn met het wetsvoorstel evenwichtiger man/vrouw verhouding (Kamerstuknummer 35628) zodat alle grote vennootschappen in hun bestuursverslag verplicht rapporteren over: a) het aantal mannen en vrouwen dat deel uitmaakt van het bestuur, de raad van commissarissen en de subtop; b) de doelen in de vorm van zelfopgelegde streefcijfers; c) het plan om deze doelen te bereiken; en d) als één of meer doelen niet zijn bereikt, de redenen daarvoor.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Minister OCW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012989

Opschrift

Besluit van [datum] tot wijziging van het Besluit inhoud bestuursverslag in verband met de verplichting voor grote vennootschappen om in het bestuursverslag te rapporteren over de man-vrouwverhouding en de streefcijfers in de top en subtop

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 18-10-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
07-11-2021 Internetconsultatie (eind)
17-12-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 17-12-2021 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
08-02-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
24-02-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
31-03-2022 Advies Raad van State uitgebracht
22-04-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 16-05-2022 Bekendmaking stb-2022-182
01-07-2022 Inwerkingtreding stb-2022-182

Startpagina

Acties

Delen regeling