Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling Jeugdwet in verband met het nieuwe woonplaatsbeginsel

In de Regeling Jeugdwet wordt een reactietermijn opgenomen voor het beantwoorden van informatieverzoeken in relatie tot het woonplaatsbeginsel. Tevens wordt een aanvulling gedaan ten aanzien van uit te voeren controles voorafgaand aan de betaling van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Soort regeling Regeling
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012992

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Rechtsbescherming, houdende wijziging van de Regeling Jeugdwet in verband met regels over de reactietermijn bij informatieverzoeken in relatie tot het woonplaatsbeginsel en uit te voeren controles voorafgaand aan de betaling van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-07-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
31-08-2021 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 05-11-2021 Bekendmaking stcrt-2021-45523
01-01-2022 Inwerkingtreding stcrt-2021-45523
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling