Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Herziening WolBES en FinBES

Aanpassing WolBES en FinBES naar aanleiding van de kabinetsreactie op de voorlichting van de Raad van State inzake Caribisch Nederland. Heeft onder meer betrekking op: bestuurlijk toezicht in de WolBES; financieel toezicht in de FinBES; de bevoegdheden en positie Rijksvertegenwoordiger, eilandsraad, gezaghebber, eilandsecretaris, College financieel toezicht BES en Minister van BZK.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris BZK
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013002

Opschrift

Wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het herzien van de interbestuurlijke verhoudingen tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland (Herzieningswet Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-06-2023 Internetconsultatie (start)

Startpagina

Acties

Delen regeling