Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

'Reparatiewet' tijdelijke huurovereenkomsten

In het wetsvoorstel Evaluatie Woningwet (35 517) is bij amendement een verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten opgenomen. De Eerste Kamer heeft daar bezwaren tegen en heeft de toezegging om die verruiming te schrappen/terug te draaien afgedwongen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35951
KetenID WGK013034

Opschrift

Wijziging van de Wet van PM tot wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen (Stb. 2021, PM) (laten vervallen verruiming mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-08-2021 Internetconsultatie (eind)
06-08-2021 Internetconsultatie (eind)
10-09-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-09-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
29-09-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 25-10-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
12-11-2021 Verslag
22-11-2021 Nota n.a.v. verslag
02-12-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
16-12-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
16-12-2021 Plenaire behandeling Tweede Kamer
Eerste Kamer 21-12-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
21-12-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
21-12-2021 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 24-12-2021 Bekendmaking stb-2021-649
25-12-2021 Inwerkingtreding stb-2021-649

Startpagina

Acties

Delen regeling