Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling financiële tegemoetkoming tijdens de arbeid aan gevaarlijke stoffen blootgestelde werkenden

Regeling die moet voorzien in een financiële tegemoetkoming aan tijdens de arbeid aan gevaarlijke stoffen blootgestelde werkenden

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013092

Opschrift

Regeling tegemoetkoming tijdens de arbeid aan gevaarlijke stoffen blootgestelde werkenden

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-11-2021 Internetconsultatie (start)
21-12-2021 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 29-11-2022 Bekendmaking stcrt-2022-31978
01-01-2023 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling