Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit garantiebedrag Wajong

Met dit besluit wordt het Besluit garantiebedrag Wajong aangepast; op grond van artikel 8:8, zesde lid, kan de periode van een jaar, bedoeld in het vijfde lid van dat artikel, worden verlengd, als dat nodig is in verband met de gevolgen van de crisis in verband met COVID-19. Dat regelt dit besluit.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris SZW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013102

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-09-2021 Internetconsultatie (start)
08-10-2021 Internetconsultatie (eind)
12-11-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 17-11-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
15-12-2021 Advies Raad van State uitgebracht
20-12-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 23-12-2021 Bekendmaking stb-2021-647
01-01-2022 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling