Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamelwet IenW 2021

Het voorstel van wet bevat een aantal wijzigingen in diverse wetten op het gebied van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De wijzigingen betreffen de Algemene wet bestuursrecht, de Drinkwaterwet, de Omgevingswet, de Waterschapswet, de Waterwet, de Wet milieubeheer, de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES, de Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (wijzigingen i.v.m. Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen) en de Wet zeevarenden. Het gaat in dit wetsvoorstel om wijzigingen van beperkte omvang en om het herstel van wetstechnische gebreken en leemten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Wet
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Verkeer | Scheepvaart
Verkeer | Organisatie en beleid
Natuur en milieu | Water
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK013133

Opschrift

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-06-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 06-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
05-10-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 14-07-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
08-12-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
18-01-2023 Verslag
08-03-2023 Nota n.a.v. verslag
16-03-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 28-03-2023 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
04-04-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 04-05-2023 Bekendmaking stb-2023-149
04-05-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-149
05-05-2023 Inwerkingtreding stb-2023-149

Startpagina

Acties

Delen regeling