Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Omgevingsregeling ivm nieuwe normen veiligheid primaire waterkeringen en een juridisch technische wijziging

De huidige Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017 moet worden aangepast aan het stelsel van de Omgevingswet. In de nieuwe regels zal meer naar de waterkering zelf worden gekeken en zal er meer worden uitgegaan van een procesbeschrijving.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013144

Opschrift

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/BSK-, tot wijziging van de Omgevingsregeling in verband met het vaststellen van de regels inzake de monitoring van de omgevingswaarden voor de veiligheid van de primaire waterkeringen en een juridische technische aanpassing

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-07-2022 Internetconsultatie (start)
07-09-2022 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 11-11-2022 Bekendmaking stcrt-2022-29177
01-07-2023 Inwerkingtreding stcrt-2022-29177

Startpagina

Acties

Delen regeling